HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

Cách thức đầu tư

Thực hiện theo những bước sau:

1
Điền form đăng ký
Đăng ký
2
Gọi đặt lịch hẹn và tư vấn
3
Trao đổi, giải đáp thắc mắc và chốt hợp đồng
4
Chuyển khoản

Hạn chế rủi ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • 1

  Né tránh rủi ro

  Phân tích, đánh giá, thẩm định, quản lý đầu vào, đầu ra

 • 2

  Chia sẻ rủi ro

  Đa dạng hóa danh mục đầu tư, lĩnh vực đầu tư

 • 3

  Chấp nhận rủi ro

  Những rủi ro đặc thù của ngành, quỹ chấp nhận rủi ro và giám sát thường xuyên để có phương án kịp thời xây dựng kịch bản, xem xét hợp giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

 • 4

  Giảm thiểu rủi ro

  Quỹ sẽ quan sát quá trình kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp Giải ngân linh hoạt dựa trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ngắn, trung và dài hạn Giám sát định kỳ 1 tháng/lần về hồ sơ sổ sách báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kế hoạch kinh doanh sắp tới triển khai